Orbis Software

Orbis TaskCentre, hoe werkt het?

Om Orbis TaskCentre® goed te begrijpen is het van belang dat u bekend bent met de visie van Orbis Software. De oplossingen die met Orbis TaskCentre gebouwd kunnen worden zijn allemaal onder te brengen in het CRICI concept.

Het CRICI concept staat centraal

Controleren

Met behulp van Orbis TaskCentre® worden de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de invoer of een proces gecontroleerd en continu bewaakt. Zo kan Orbis TaskCentre® bijvoorbeeld controleren of een medewerker alle velden correct en volledig heeft ingevoerd (het stoppen van “Garbage in”) maar ook of een proces tijdig en volgens afspraak verloopt.

Rapporteren

Alle rapportages worden door Orbis TaskCentre® op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de juiste personen aangeleverd of beschikbaar gesteld. Of dit nu via e-mail, een printer, fax, het internet of zelfs via SMS moet gebeuren, Orbis TaskCentre kan het allemaal. Door de integratie van Crystal Reports®  is het mogelijk om zelfs de meest complexe rapportages automatisch te genereren.

Informeren

Met behulp van Orbis TaskCentre® wordt het “Management by exception” principe geïntroduceerd binnen ieder softwarepakket. Dit betekent concreet dat u automatisch geïnformeerd wordt wanneer een proces uw aandacht nodig heeft. Een goed voorbeeld hiervan zijn de omzetstatistieken. Waarom vraagt u deze op in uw ERP systeem? Juist .. om sturingsinformatie te krijgen zoals: Welke klant heeft minder, of zelfs helemaal niets meer, bij ons gekocht? Of informatie als: Welke vertegenwoordiger blijft beneden zijn salestarget? Van welke artikelen of artikelgroepen blijft de gerealiseerde omzet achter ten opzichte van het gestelde budget? U wilt dus de uitzonderingen op de regel weten zodat u meteen de gepaste actie kunt ondernemen!

Communiceren

Veel terugkerende communicaties worden door Orbis TaskCentre® overgenomen. Denk hierbij aan het versturen van offertes, orderbevestigingen, leveringsberichten, facturen en betalingsherinneringen. Of dit nu via e-mail, printer of fax moet gebeuren, Orbis TaskCentre® neemt deze taken voor zijn rekening!

Integreren

Vaak heeft u meer dan één softwarepakket of maakt u gebruik van meerdere databases. Verandert een gegeven in de ene database dan heeft dit vaak gevolgen voor een andere database. Het “met elkaar laten praten” van verschillende databases is een krachtige functionaliteit van Orbis TaskCentre®. Maar ook het ontsluiten van informatie uit een database naar het internet of het automatisch inlezen van orders uit een webshop zijn voor Orbis TaskCentre® geen probleem.