Business Consultancy

Bluxs maakt onderscheid tussen Business Consultancy en Applicatie Consultancy.

 

De Business consultant van Bluxs ondersteunen u bij het verbeteren van uw bedrijfsprocessen. Zij hebben de kennis van Exact Synergy en Exact Synergy Enterprise en kunnen bedrijfsprocessen goed doorgronden. Hierdoor zijn zij instaat om de volledige implementatie te overzien en te begeleiden.

 

De Business Consultant is het eerste aanspreekpunt tijdens de implementatie. Indien de implementatie door de onderneming zelf ter hand wordt genomen, kan de business consultant dit proces verder begeleiden. Indien nodig kan de business consultant u adviseren een deel van de implementatie over te laten aan een applicatie consultant, webdesigner of systeembeheerder.

 

De Business Consultant is nadrukkelijk geen projectleider, maar zorgt ook daadwerkelijk voor de inrichting van uw systemen.

 

Activiteiten die de Business Consultant bijvoorbeeld uitvoert zijn:

  • Inrichten Business Made Easy Templates
  • Inrichten en Herdefiniëren werkprocessen in Exact Synergy aan de hand van een procesbeschrijving
  • Inrichten Personeels- en Verzuimadministratie
  • Inrichten Digitaal archief
  • Inrichten Interne en Externe Nieuwspagina’s
  • Inrichten Rapportages, Cockpits en Startpagina’s